Общество

ПИШАТ НИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМЕЧКОВ,

Приемете сърдечни поздрави от слънчева ВАРНА, от Сдружението на варненските писатели и от мен – Руска ДАСКАЛОВА.

Запознахме се с Вас през далечната 2001 година – на Шестата научно-историческа конференция с международно участие под наслов «БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА». Форумът бе организиран от Община Варна, Книгоиздателство «Народен будител» и Дирекция «Културно и историческо наследство», Варна.

По препоръка на тогавашния главен редактор на в-к «КИЛ» («Култура, Изкуство, Литература»), писателя Марко ИЛИЕВ, аз се срещнах с Вас и уточнихме деня и мястото на една работна среща. Въз основа на състоялия се разговор аз подготвих статията «БЪЛГАРСКИ ГЛАС В МОЛДОВА», която излезе във в-к «КИЛ» в началото на 2002 година.

Сега, след толкова години, отново се връщам към този материал с най-голямо желание да го обогатя и разширя, и да добавя новото, което сте създали като поет, журналист и фотокореспондент. Целта ми е да изградя цялостни творческия Ви портрет, за да го включа в книгата, над която работя в момента.

РУСКА ДАСКАЛОВА, писател, публицист, Варна

за книгата

Добавить комментарий

Комментировать...