Общество

МОТИВ ЗА РОДНО МЯСТО

 Понятието съвременност в бесарабската българска литература е ограничено. Съвременните поети и белетристи разкриват българската възрожденска тематика: обич към родния език, към майка – родина, българско самосъзнание, тачене на традициите и обичаите като културно наследие.

Наред с прочутите бесарабски поети в училище имаме зърна на поезията, предоставени от учениците, които разкриват своите възможности, своите мисли и чувства. Например, ученичката от 9 клас гимназия «Олимпий ПАНОВ» Росина КАЛТАКЧИ разкрива вече познатия мотив за родно място в стихотворението си «Молдова». В него тя влага своите чувства за гордост и за любов към родния край.

 

МОЛДОВА

 

Познати ли сте вие с този край,

където толкова е щедра таз природа,

разпръснала си даровете по всичките места:

по нивите, полята, селската земя?..

В горите, градините, в долина и планина,

където и трудът, и песента

са най-познати за народа…

Където забавление и работа са дума една,

преобладава законът и винаги

царува свобода.

О, най обичан, мил за тебе – знай!

Познати ли сте вие с този край?

О, роден край,

Щастлив е този, който щ его види,

ще види Божий свят и молдовската земя,

където щастието пред теб, като в приказка една!

О, най-обичан, мил за всички – знай!

Познати ли сте вие с този край?!

 

Културното развитие на българското общество се стреми към духовно обновление, като търси подкрепа в нелекото си битие, в което ние, българите, обичаме още по-силно своя език и родовата ни принадлежност.

АЛЬОНА СТОЕВА,

учител по български език и литература в гимназия «Олимпий ПАНОВ», гр. Тараклия

Добавить комментарий

Комментировать...