Общество

ЖЕСТОКОСТИТЕ НА ТУРСКИТЕ ВОЙСКИ РАЗТЪРСВАТ СЪВЕСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СВЯТ

23 ЮНИ 1876 г. – първите достоверни и пълни с ужас сведения за жестокостите, извършени от турските редовни и нередовни войски над българското въстанало и невъстанало население, се явяват в европейския печат едва на тази дата. Тогава лондонският вестник «ДЕЙЛИ НЮС» публикува първата дописка на своя цариградски кореспондент Едвин ПИАРС.

Дженариус v

 Дописката е изпратена на 16 юни същата година от Пиарс, адвокат и кореспондент на вестника в турската столица.

Сведения получава от професорите в американския «РОБЕРТ КОЛЕЖ» в Цариград. След това вече специалният кореспондент на «Дейли нюс», американецът Дженариус МАКГАХАН, посещава лично пострадалите във въстаналата област и обнародна покъртителни статии, които разтърсват съвестта на европейския свят.

ИЗТОЧНИК: «НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР»,

Издателска къща «ИВАН ВАЗОВ», София, 2016 г