Общество

ЖЕРТВЕНИЯТ ПОХОД НА БОТЕВАТА ЧЕТА

20 май 1876 година
От 17 до 20 май продължава жертвеният поход на Ботевата чета от Козлодуй до лобното място на Христо БОТЕВ.
КАПИТАНЪТ НА ПАРАХОДА «РАДЕЦКИ» ДАГОБЕРТ ЕНГЛЕНДЕР ДАВА ЖИВО ОПИСАНИЕ НА ЗАВЗЕМАНЕТО НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ОТ СТРАНА НА БОТЕВА. ВПЕЧАТЛЕНИЕТО МУ ОТ ВОЙВОДАТА И ЧЕТНИЦИТЕ Е ИЗРАЗЕНО В СЛЕДНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ: «ОТ ТОВА ВРЕМЕ ПРОИЗЛИЗА ВИСОКОТО УВАЖЕНИЕ, КОЕТО ХРАНЯ КЪМ БЪЛГАРИТЕ… ТОЙ (БОТЕВ) БЕШЕ МНОГО ЕНЕРГИЧЕН МЪЖ. КОГАТО СЛЕД НЕГОВИЯ ПОСЛЕДЕН ПОДПИС СИ СТИСНАХМЕ РЪЦЕТЕ, ТОЙ ЕДВА НЕ МИ ПРЕКЪСНА ПРЪСТИТЕ.»

Добавить комментарий

Комментировать...