Общество

ВТОРИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ «СВОБОДНА СЦЕНА»

От 24 и включително 26 март т. г. в гр. Комрат, АТО Гагаузия, се проведе II театрален фестивал «СВОБОДНА СЦЕНА-2016». Той бе посветен на Международния ден на театъра, който всяка година се отбелязва на 27 март. Освен домакините – Комратския муниципален музикално-драматичен театър «С. КЕСЯ», на фестивалната сцена се представиха също: българският театър «СМЕШЕН ПЕТЪК» от гр. Тараклия, републиканският музикално-драматичен театър «Б. П-ХАЖДЕУ», гр. Кагул, гагаузкият национален театър «Д. ТАНАСОГЛО», гр. Чадър Лунга, както и детският театър «МАЛКИЯТ ЖУЛИЕН» от Кишинев.

  Тази година фестивалът в столицата на Гагаузия стана по-мащабен и с участието на повече театри. Той бе подготвен и проведен съвместно с кметството на мун. Комрат и Главното управление на културата и туризма на Гагаузия. Организаторите му се надяват, че театралният фестивал «Свободна сцена» ще стане традиционен и на републиканско ниво, както и ще помогне в установяването на творческите контакти между театрите в Буджака и в цяла Молдова.

         ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...