Общество

Уважаемые жители на Тараклийски национално- културен район!

Навършиха  се 75 години от образуването на района.  За този период е  имало поводи за радост и разочарования, дори пълен  драматизъм  от ликвидирането  на самият район през 1998 г.,  без малко да не се превърнал в трагедия. Братя и сестри! Нашите прадеди са живели по тези земи десетилетия и векове! Нямало е и сега няма  причини за разногласия и обиди от това, че ние сме представители на различни националности.  Ние прекланяме главите си от чувството на сърдечна благодарност за  пълната ви  готовност да живеем  заедно, както са живеели нашите прадеди. Това бе подтвърдено на местните референдуми през пролетта на 1995 година. Нашето единство беше решително подтвърдено и от Вас на местния референдум от 24 януари 1999 година, когато близо 92 % се изсказаха за съхранението на самостоятелен Тараклийски район, като център за развитието на българската култура.

     Третата година ние срещаме  игнорирането на нашите молби за приемането на закон, гарантиращ съхранението на района.  Нашите симпатизанти и приятели се увеличават от обществеността и политически сили на Молдова, в България и особено от българската диаспора извън България, наброяваща над 3 млн. наши сънародници. И броят им с всеки ден се увеличава.

     Да, тараклийците учудиха целият свят, и милиони хора разбраха, че българите в Молдова не искат предимства или още повече някаква си митична национална или териториална автономия. Исканията на българите в Молдова и най-много на Тараклийски национално-културен район не само напълно се вписват в международното право, неговите принципи, но и съвпадат с вековните устреми на човечеството, с търсене на нови решения за равни права, борба срещу дискриминация и гарантиране на защита, съхраняване и осигуряване на националната самобитност  на етническите малцинства. Ние знаем, чувстваме и получаваме възторжени отзиви от много наши сънародници, в това число и Обръщението на депутатите на Световният Парламент на българите от 38 държави за подкрепа на тараклийците. Вашата борба за запазването на района стана предмет за гордост на милиони хора по света, на представители и ръководители на най-високи международни организации, молдовски политици, експерти в областта на правата на човека и хиляди обикновени граждани на нашата любима Молдова. Има приятни новини и позитивни мнения относно перспективната възможност  согласуваният  текст на Проекта на Закона «За особен статус на Тарклийски национално-културен район» да бъде приет от Парламента на Република Молдова. Нека се надяваме, че това ще е новият принос в тържеството на хуманистическите принципи в съвременния свят.

     Мир, здраве, щастие, съгласие и благополучие на всяко Ваше семейство. Честит Празник!

С уважение,

Иван ЗАБУНОВ,

председател

на Българското дружество «Възраждане»           

Добавить комментарий

Комментировать...