Общество

ТОЙ  БЕ  ЕДИН  ОТ  ПРОЧУТИТЕ  ЗЕМЕДЕЛЦИ

На  11  март  1937 г. в село Твардица (сега – град),  Република Молдова, е роден прочутия земеделец, героят на Социалистическия труд  Савелий  М.  ПАРМАКЛИ.

Бил е депутат на  Върховния Съвет на Съюза на съветските социалистически републики  (СССР) три мандата подред  (1974 – 1989).

Делегат на  XXV и  XXVI  конгреса на КПСС.

Савелий  Пармакли получил  високото звание «Заслужил механизатор на СССР», както и на МССР.

Лауреат на държавна премия на МССР.

Дал е редица рационализаторски предложения на производителите относно подобряване конструкцията на комбайните  «ДОН», с които е работил при прибирането на реколтата.  Негови са  също и предложенията за внасяне на хербициди по ленточен начин, а бункерите за пшеница и широчината на косилките значително се видоизменят.

С. Пармакли пръв в републиката въвежда експериментално отглеждане на големи площи царевица без прилагане на тежък ръчен труд.

Награден е с ордени:  «Ленин» — 2, орден на Трудово Червено Знаме, на Октомврийската революция, «Орденул Републичий» на Република Молдова.

НИКОЛАЙ  КУРТЕВ            

Добавить комментарий

Комментировать...