Общество

ТАЛАНТЪТ, ДАДЕН ОТ БОГА

Майсторът на четката Петър ВЕЛИКСАР е роден в гр. Тараклия, Молдова. В родния си град завършва средно образование, а се дипломира като художник в Одеса, Украйна.

3

  Дълги години е бил директор на Школата по изкуствата за деца в Тараклия, като едновременно е учил и днес учи талантливите деца на рисуване. А в Тараклийския държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК» е преподавал методика на обучението по изобразително изкуство.

  Приятелите и колегите на Петър казват, че талантът му да рисува, да вижда света като художник, му е даден от Бога.

    Той е влюбен в природата и най-често тя присъства в неговото творчество. Със статива, боите и четката е пропътувал стотици километри из хълмисто-равнинните Молдова и Украйна, планинската България и екзотичната Турция.

 От всяко свое пътуване П. Великсар е добавял в своето богато творчество по няколко картини-пейзажи. Художникът интерпретира по свой начин и Варненския катедрален храм «СВ. Успение Богородично» в неговата естествена среда, и типичното в търновската къща, залепена на скалата като птиче гнездо, и суровата и екзотична природа на Крим, и кафяво-зеления пейзаж от родната му природа, нарисувани с много любов.

  Една от темите му е пресътворяване на забележителните места в страните, които е посетил. Впечатляват картините «КАТЕДРАЛАТА В ГРАД ВАРНА», «КЪЩИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО», «В ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ».

Ф

  Петър Великсар като художник с нестандартно мислене има картини и със сюррелистични композиции. Работите му с фантастични сюжети се вписват сполучливо в неговото богато и разнообразно творчество.

  Преди повече от 20 години се заговаря за таланта му, а до ден днешен майсторът на четката успя да представи близо 40 изложби в Молдова, Украйна и България. Една от изявите му бе в Художествената галерия «Софийският университет», на която е присъствал и авторът на тези редове.

  Като вече известен художник със свои художествени похвати и свой индивидуален стил, Петър Великсар се нарежда в редиците на най-добрите живописци в Молдова и Украйна, а защо не и в България. Той е докторант в Софийския университет «СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ», където следва методика на обучението по изкуствата.

  Пожелаваме на талантливия наш земляк П. Великсар нови картини и изложби, и успешна защита на дисертационния му труд.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...