Общество

Педагогически съвет в «Изворче»

На 23 ноември 2015 г. в детската градина  «ИЗВОРЧЕ» в гр. Тараклия се проведе педагогически съвет на тема:  «Приобщаването на децата чрез култура, художествени произведения и народни традиции към държавния – молдовски език и родния – български». А девизът му бяха думите  «Човече, знай своя род и език», които са на първия български възрожденец и писател Паисий  ХИЛЕНДАРСКИ.

Това предучилищно заведение съществува вече 51 години, което ще рече, че негови питомци са били няколко поколения тараклийци. В момента в петте възрастови групи са по 25 дечица, 86 % от общия брой са от българска националност.

За отчетния период в същата градина са проведени 6 занимания по български език в групите с възпитатели: Мелания РОСТАШ, Марина КОРЕНОВСКАЯ, Мария ПАСЛАР, Валентина ВОИНСКАЯ, Людмила ОВЧАР, Надежда КИОСЕ и Наталия ПАСЛАР.

Главното внимание на тази хубава работа бе обърнато на интерактивното изучаване на темите, свързани с родния край и семейството, с използването на откъси от художествените произведения на автори, пишещи за деца, с пресъздаването на сцената на народните български традиции и увеличаването на речниковия запас както за самите възпитатели, така и  за техните питомци.  Една от формите на работа с деца е провеждането на народните празници, свързани с моминския обичай «ЛАЗАРУВАНЕ», както и с коледуването, в който участват само момчета.

Възпитателите в своите занимания използват най-различни игри: малчуганите и момиченцата играят в сценки, пеят песни, танцуват, четат стихчета: на Дора ГАБЕ и Калина МАЛИНА, на Леда МИЛЕВА и Ран БОСИЛЕК, на Георги БАРБАРОВ и на други български поети. Самите участници подчертаха, че заниманията трябва да бъдат достъпни за децата и на качествено ниво, особено в изучаването на езика.

Гостът на педагогическия съвет в «Изворче» доц. д-р Васил КОНДОВ подчерта, че такива срещи са полезни, още повече, когато става дума за родния език. Той е базовият, от него се тръгва към изучаването на другите езици. В частност, той отбеляза,  че диалектният български е основа за овладяване на книжовната норма на езика,    Встъпителните и завършващите думи  на тази педагогическа среща бяха  на Юлия АЛИЕВА – директор на детската градина «Изворче».

ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

 

Добавить комментарий

Комментировать...