Общество

ГОДИШНИНА НА ЛЮБИМАТА НИ АЛМА МАТЕР

На 29 септември т. г. в тържествената зала на Тараклийския държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК» бе проведен патронен празник. Любимата ни АЛМА МАТЕР навърши 12 години.

Думата за академичното слово по случай патронния празник бе предоставена на ректора на Университета, доц. д-р Мария ПАСЛАР, в което бяха отбелязани научните, образователните и културните успехи и проблемите на висшето учебно заведение в Тараклия, както и трудният път, изминат достойно за тези 12 години.

Тараклийският държавен университет с патрона Григорий ЦАМБЛАК е достижение на българската общност в Молдова и се явява мост между двете държави – Молдова и България. Той е част от българското духовно и културно-образователно пространство в Република Молдова, което спомага за съхраняване на българските традиции, език и култура.

Университетът вписва се също и в обществения, културно-образователния и икономическия живот на Тараклийския район, подготвяйки кадри за неговите нужди и развитие.

Приветствено слово изнесе председателят на район Тараклия Кирил ТАТАРЛЪ, който от името на районния съвет и лично от свое име поздрави професорско-преподавателския състав и студентите с патронния им празник.

Думата за кратко приветствие бе дадена на г-жа Валентина ДИМИТРОВА – делегиран преподавател от българското просветно министерство в Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак», и на Георги Йовков – съветник по въпросите на образованието и културата към Посолството на Република България в Република Молдова.

Прекрачили тази учебна година прага на Университета студенти бяха тържествено посветени в редовете на студентския екип, което извърши преподавател Лидия БУРУКОВА – началник на Учебния отдел в нашата Алма матер.

«Нека новите цели и задачи ви вдъхновяват и ентусиазират. Нека бъде незабравим и радостен студентския живот, който ви предстои», — бяха думите на водещите на концертната програма в изпълнение на художествения екип на Университета.