Общество

Български исторически календар

ИМЕНИТ ФОЛКЛОРИСТ, ЕТНОГРАФ…

На 5 октомври 1878 г. в Русе се ражда Михаил АРНАУДОВ, в семейство на преселници от Македония. Той е именит фолклорист, етнограф, литературен историк и теоретик.

Ученият и писател М. АРНАУДОВ изследва народните приказки, тяхното потекло, както и българските обреди и легенди. Редактира сп. «БЪЛГАРСКА МИСЪЛ» от основаването му в 1925 г. до спирането му през 1943 г.

Неговият труд «ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО» е епохално постижение, почти единствено в света.

Книгите му можете да намерите в библиотеката на Тараклийския държавен университет «Григорий ЦАМБЛАК», в читалищната библиотека и в домашната на братята БОРИМЕЧКОВИ.

250px-basa_90k-1-80_mihail_arnaudov_-crop

Добавить комментарий

Комментировать...