Общество

ВАСИЛ АПРИЛОВ — КНИЖОВНИК, ДАРИТЕЛ, ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ

  На 21 юли 1789 г. е роден ВАСИЛ АПРИЛОВ – възрожденски просветендеец, книжовник, щедър дарител на българската култура и образование. Просветният деец Васил Априлов е създател на първото българско светско училище през 1835 година в Габрово, сега Априловска гимназия.Умира на 2 октомври 1847 година.

АПРИЛОВ

ИЗ ЗАВЕТА НА

ВАСИЛ АПРИЛОВ

Аз, долуподписанный, поддан Русский, Василий Евстафьев Априлов, Българин, рожден в турските владения в България в село Габрово на 1789 година 21 ден Июля месяца, дължащ Православната Восточна вяра, зачтото имам желание да устроя иманието си така, дето подир смертта да ся употреби по желанието ми без перемена за просвещението на съотечествениците Булгарите… с здрав ум и тверда памят направих той мой духовный завет, и подписах с ръката си…

Той капитал, 60 000 рубли сребарни, завещавам на Габровското учебно заведение…

Аз ще счета себе си най-счастлив от человеците, ако, като первый, дето дигнах гласът си за тяхна полза, споредсилата си, и способат си, стана причина на грядущите времена на благосъстоянието им.

ДОКАЗ ЗА

ОТЗИВЛИВО СЪРЦЕ

Славният габровец Васил АПРИЛОВ, който с една школска колиба в родния си град разводи по цялото българско отечество учители за национално учение, тъкмеше с личните своихиляди рубли да въздигне на българите и национален университет.

Завещанието на Априлов завещание за висока наука в поробена България… Ала на негова завет, на благодетеля ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, пак предстои да се осъществи върх уснагата на сегашното висше училище, както е бил в най-скромната си форма осъществен и заветътна Априловасъссегашната Габровска Априловска гимназия.

  София, 23 ноември 1903 г. Проф. АЛЕКСАНДЪР

ТЕОДОРОВ-БАЛАН,

  проректор на Софийския университет

«КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»

Добавить комментарий

Комментировать...