Общество

Университетът — духовно пространство в Република Молдова

Тараклийският държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК» за 13-ти път отбелязва своя рожден ден. Патронният празник се проведе в аулата на нашата Алма Матер.

В началото на университетското тържество от хора му бяха изпълнени химните на Република Молдова и Република България.

Сред почетните гости бяха: Сергей СТАТИЙ – депутат в парламента на Република Молдова, Кирил ТАТАРЛЪ – председател на район Тараклия, Тодор САБИЙ – председател на Българската община в републиката ни, Олга ГАЙДАРЖИ – зам.-началник на Кахулското териториално бюро на държавната канцелярия, район Тараклия, Евгения МАНДАЖИ – началник на образователната система на община Тараклия, Тодор Ковалжи – директор на предприятие «Молдова-Газ», а също Албина КАСАПОВА, Лариса ПУКАЛ, Иван БОРИМЕЧКОВ и др.

Академично слово за пореден път произнесе ректорът на Университета, доц. д-р Мария ПАСЛАР, която отбеляза добрите успехи на висшето учебно заведение за тези 13 години, заемащ достойно духовно място и пространство в Република Молдова.

Създаването на учебното заведение през 2004 г. е събитие, очаквано дълги години от цялата българска общност в Молдова. То става възможно поради толерантната и разумна политика на молдовската държава спрямо българската диаспора в Южна Молдова. Функционирането на Университета, с поддръжката на България и Молдова, е етнополитически модел, който е знак на бъдещата европейска перспектива и на двете държави, изтъкна доц. д-р М. Паслар.

Парламентарният избраник Сергей СТАТИЙ поздрави Университета, професорско-преподавателския състав и студентите му с поредната годишина, като изтъкна активната позиция на всички съпричастни към нашата Алма Матер, които са проводници на духовните и хуманните идеи.

В своето поздравително слово председателят на район Тараклия Кирил ТАТАРЛЪ също даде висока оценка на Университета, като отбеляза, че той е научно-образователно и културно-просветно достижение на българската общност в Молдова и се явява мост между двете държави – Република Молдова и Република България.

Поздравления и напътствия по случай 13-та годишнина на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак» поднесоха също: Тодор САБИЙ – председател на Българската община в Република Молдова, преподавател в Университета Мария РЯБОЙ, д-р Валентина Димитрова, делегиран преподавател на МОН на Република България.

Думата бе дадена и на студентите Альона КАПРОВСКАЯ (4 курс РАФ) и Галина МУНТЯН (3 курс ПНО), които споделиха, че са избрали именно този университет и в същото време пожелаха на първокурсниците смело да се присъединят към студентската общност, като достойна част на нашата Алма Матер.

Тържественото посвещаване в редовете на студентския екип бе предоставено на началника на учебния отдел на Университета д-р Евгений ЧИРКОВ, който и връчи студентските книжки на 56-а първокурсници, прекрачили прага на Тараклийската Алма Матер през изминалия месец септември. На свой ред новоприетите студенти казаха: «Нека новите цели и задачи, които стоят пред нас, ни вдъхновяват и ентусиазират. Нека бъде незабравим и радостен студентският живот, който ни предстои».

На вниманието на всички присъстващи в аулата на Университета бе представена художествена програма в изпълнение на студенти от специалност «Музика».

Успешна академична 2017 – 2018 година!

На добър час!

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...