Общество

Свещеникът има нужда от вдъхновение

Интервю на двери с о. Василий Шаган, предстоятел на варненските храмове «Св. Николай и Св. Архангел Михаил», за свещеническото служение и работата в енорията.

— Отец Василий, Духовно-просветният център към варненския храм «Св. архангел Михаил е едно от местата в България, където се развива активна церковна дейност. Как в наше время я поддържате?

— Поддържаме я с идея и желание. От там насетне се действа. Ако целта е да направиш нещо, което да отговаря на церковната традиция, другото ще дойде от само себе си. Разковничето е в правилното подбиране на приоритетите и действие в правилната посока.

— Всичко това се случва с активното участие на самите енориаши. По какъв начин събрахте около себе си толкова хора, които подкрепят вашата дейност?

— Бог праща хората. Аз правя така, че приемам ги такива, каквито са. Изкуството е всички тези хора да се почувстват приети по един или друг начин. Изисква се дори и самоотверженост да говориш с различни хора. Свещеническото служение е в това да намериш възможност да отговориш на нуждите на човека. Този широк спектър от енориаши, които изискват моето внимание, предлага наличието на голяма добродетел в мен и мисля, че тази добродетел е Любовта.

— Значи, Любовта е най-висша добродетел!

— Ние затова сме в Църквата, за да придобием Любовта като най- висша добродетел. А трябва да има и взаимно търпение. Човек чувства ли Божията милост и вижда ли Божията любов, той ще се стреми да върви към Бога и ще се пречиства.

— Вие уповавате на Божията милост и черпите вдъхновение…

— Аз уповавам на Божията милост. Бог е Този, който най-много помага на свещениците, защото ние вършим Неговото дело. А вдъхновението черпя от доброто ми семейство и от голямата ми библиотека, от различни наглед дребни неща.

— Казвате, че светът днес има нужда от молитва…

— В личната молитва е най-голямата сила на съвременния свещеник. Светът има нужда от молитва. Тя идва от любов. Молитвата е общуване с Бога. Според мен, трябва да се научим да виждаме само доброто в човека отсреща. Ако това правим, ще се спасим. Трябва да се намери подходящият начин, а той е с Любов. Всичко става с внимание и търпение, като спазваме загриженост за него и за неговото семейство. Нека всички чрез молитвата общуваме с Бога.

Добавить комментарий

Комментировать...