Общество

Републиканска олимпиада по български език — 2018 година

На 9 — 11 март се състоя поредната 29-та републиканска олимпиада по български език в гр. Кишинев. В нея участваха 49 ученици от цяла Молдова, от които 22 – oт район Тараклия.

Олимпиадата откри Надежда Димитрова, заместник-началник на управление „Агенция по курикулум и оценяване“ към Министерството на просветата. Приветствия към участниците поднесоха: Георги Йовков, съветник по въпросите по култура, образование и печат в посолството на Р България в Р Молдова; Евгения Мандажи, началник на УОМС район Тараклия; проф. Николай Червенков, председател на Научното дружество на българистите в Р.Молдова; проф. Николай Русев, от Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак»; д-р Иван Забунов, председател на българското дружество „Възраждане”; д-р доц. Елена Рацеева от Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак», председател на комисията по оценяване.

Учениците от Теоретичния лицей „Иван Вазов”, град Тараклия съвместно с ученици от гимназията в гр. Тараклия изнесоха богата концертна програма, посветена на 140-годишнината от Освобождението на България. Техните изпълнения не само внесоха празнична атмосфера, но създадоха приповдигнат патриотичен дух в залата и творческо настроение.

Олимпиадата се проведе в три етапа: рецитал на стихотворение или откъс от поема от българската литература, творчески анализ на цитираното произведение и писмен тест. Участниците в надпреварата бяха оценявани от жури в състав: доц. д-р Елена Рацеева от Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, доц. д-р Надежда Кара от Секцията на българистите към Академията на науките на Република Молдова, Снежана Никифорцева – учител в БТЛ „Васил Левски” гр. Кишинев, Светлана Дерменжи – учител по български език в ТЛ „Паисий Хилендарски”, с. Кортен, Лилия Желяпова — учител по български език в ТЛ гр. Твардица, Надежда Гайдаржи — учител по български език в ТЛ «М.Губогло» гр. Чадър Лунга, Оксана Разградская — учител по български език в ТЛ «М.Тузлов» с. Кирсово.

Предварителните резултати бяха обявени на 11 март. Всички участници се запознаха със схемата на оценяване на теста по класове. Недоволните имаха възможност да подадат молби за апелация, за да коментират отбелязаните грешки с членовете на журито.

БЯХА ОБЯВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРИЗЬОРИ:

9. КЛАС

1 място – Татяна Чебанова – гимназия с. Кайраклия, учител – Тамара Чебанова

2 място – Наталия Гайдаржи — ТЛ гр. Твардица, учител – Мария Димова

3 място – Евгени Люцканов — гимназия „Олимпий Панов”, гр. Тараклия, учител – Альона Стоева

4 място – Елла Разградская — ТЛ „М.Тузлов”, с. Кирсово, учител – Оксана Разградская

10. КЛАС

1 място – Татяна Таласимова — ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, учител – Наталия Артемина

2 място – Анастасия Пашева — ТЛ гр. Твардица, учител – Полина Маева

3 място – Мария Бабова – ТЛ „М.Тузлов”, с. Кирсово, учител – Анастасия Бойкова

4 място – Валерия Некит — ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, учител – Наталия Артемина

11. КЛАС

1 място – Олга Петрова — ТЛ „Х. Ботев” с. Валя Пержей, учител – Анна Колчева

2 място – Ксения Киосе — ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, учител – Светлана Дарманчева

3 място – Лилия Бойкова – ТЛ „М.Тузлов”, с. Кирсово, учител – Оксана Разградская

4 място — Елена Тулуш – ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, учител – Светлана Дарманчева

12. КЛАС

1 място — Агафия Никифорцева – БТЛ „Васил Левски”, гр. Кишинев, учител – Любомира Жакоте

2 място – Алла Кихай – БТЛ „Васил Левски”, Кишинев, учител – Любомира Жакоте

3 място – Наталия Мелинте – ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, учител – Наталия Артемина

4 място – Николай Карафизи – ТЛ гр. Твардица, учител – Лилия Желяпова

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

Първенците: Татяна Чебанова, Татяна Таласимова, Олга Петрова, Агафия Никифорцева получиха специални награди от Управлението на образованието, младежта и спорта район Тараклия.

— За най-творчески отговор – Николай Карафизи от 12. клас – ТЛ гр. Твардица, връчена от Научното дружество на българистите в Република Молдова.

— За най-добър рецитал – Вирсавия Николенко – ТЛ „Н.Михай”, с. Чобалакчия, район Кантемир и Агафия Никифорцева, БТЛ „Васил Левски”, гр. Кишинев. Наградата се връчва от посолството на Р България в Р Молдова.

— За най-грамотна писмена работа — бяха наградени Кристина Карамалак – ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия и Елла Разградская — ТЛ „М.Тузлов”, с. Кирсово от Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”.

— За най-добра авторска творба бяха отличени Наталия Мелинте – ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия и Татяна Чебанова – гимназия с. Кайраклия. Наградата беще връчена от българския поет от Бесарабия Георги Барбаров.

Д-р Иван Забунов — председател на българското дружество „Възраждане” връчи на всички ученици грамоти за участие.

— Награда за учителите, подготвили първенците в републиканската олимпиадата по БЕЛ, с което доказаха своя висок професионализъм в обучаването и възпитаването на младото поколение беше от Асоциацията на учителите-българисти в Р Молдова. Бяха наградени:

Тамара Чебанова – гимназия с. Кайраклия,

Наталия Артемина – ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия,

Анна Колчева – ТЛ „Х. Ботев” с. Валя Пержей,

Любомира Жакоте – БТЛ „Васил Левски”, гр. Кишинев.

От името на посолството на Р България в Молдова бе връчена диплома на Надежда Димитрова за принос развитие на българския език в Молдова, а също и за организацията на олимпиадата.

Беше обявено, че учениците от 12. клас, спечелили 1., 2. и 3. място се освобождават от бакалавър по български език и литература, а призьорката Агафия Никифорцева от 12. клас има право да си избере висше учебно заведение в България, без да се явява на кандидатски изпит.

На тържественото закриване на 29 републиканска олимпиада присъства извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова негово превъзходителство г-н Вълов, който поздрави всички участници, членовете на журито и всички учители, които са подготвили учениците си.

Председателят на журито д-р доц. Елена Рацеева отчете високото ниво на всички участници в олимпиадата и обясни системата на проверката на писмените работи. В своето изказване тя подчерта благоприятната обстановка и удовлетворението си от работата на журито, като отбеляза, че тестът тази година е бил с повишена трудност, но въпреки това има високи резултати.

В заключителното си слово Надежда Димитрова поздрави всички участници, които показаха високо ниво в усвояването на българистичните дисциплини и победителите, които заслужено спечелиха призови места.Тя и отбеляза, че догодина ще бъде юбилейна година, тъй като ще се навършат 30 години от провеждането на първата републиканска олимпиада. През тези години е изминат труден, но ползотворен път в изучаването на книжовния български език, на българската литература и на историята на българския народ както от учениците, така о от техните учители в българската диаспора в Република Молдова.

Поредната олимпиада по българистика е свидетелство не само за ученолюбието на нашите ученици и за високия професионализъм на техните учители, но и за съхранението на българския дух в поколенията, за които българското самосъзнание в продължение на два века е било и гордост, но и изпитание, историческа и родова памет. Особена радост изпитваме ние, представителите на район Тараклия, тъй като 15 от призьорите са ученици от нашите училища. Поздравявайки ги с техния успех, ние поздравяваме и техните учители за високия им професионализъм и за неуморните им усилия за съхраняването на българщината, за прилагането на модерни педагогически похвати, за успехите им в преподаването и в разпространението на българската култура. Успехите в поредната олипмпиада са доказателство, че в нашия район расте едно ново поколение, знаещо и можещо, с амбиции и самочувствие на победители.

ИЗКАЗВАНЕ ЗА XXIX

РЕПУБЛИКАНСКА ОЛИМПИАДА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ГР. КИШИНЕВ

НА 09.03.2018 Г.

НА ЕВГЕНИЯ МАНДАЖИ, НАЧАЛНИК НА УОМС, РАЙОН ТАРАКЛИЯ

Уважаеми господин Йовков, госпожо Димитрова, скъпи ученици — участници в Републиканската олимпиада по български език, колеги – българисти, членове на журито, гости.

Тази година е юбилейна за България — преди сто и четиридесет години тя възкръсна от пепелта на робството и се появи отново на картата на Европа. Нашият град Тараклия е център на българската диаспора в Република Молдова, в жилите на повечето от неговите жители тече българска кръв, наследена от онези далечни прадеди, които са напуснали родните си места на Балканите и са дошли в тази земя, водени от мечтата за свобода. Техните потомци свято пазели своя род и език, своята

култура. Тараклия помни и тачи подвига на своите достойни синове — опълченците Олимпий Панов, Павел Панов, Димитър Карамалак, Иван Арабаджи, Иван Гицеларов и Тодор Дериволков.

Позволете ми от името на Районното управление на образованието, младежта и спорта в град Тараклия да ви поздравя с празника, който чествахме преди няколко дни. Защото националният празник на Република България е празник както за всички българи по света, така и за всички техни приятели и съмишленици.

Днес вие се събрахте в столицата на Република Молдова за благородно състезание, в което ще покажете своите знания. Но наред с това вие ще докажете, че у вас е жив духът на вашите предци, поели трудния път на изгнаничеството, преследвайки мечтата си за свобода. Вашите успехи са признание за техния мълчалив подвиг на неуморни труженици, създали китни села, запазили своя език и своята култура в условията на полиетнично общество.

Пожелавам ви успех и творческо вдъхновение, за да се представите достойно, което ще бъде най-добрата награда за вашите учители. Пожелавам на журито ползотворна работа, за да излъчи най-подготвените участници в олимпиада като победители.

Успешна работа!

д-р МАРИЯ ДЕЛИБАЛТОВА – методист по БЕЛ

при УОМС

РАЙОН ТАРАКЛИЯ

Добавить комментарий

Комментировать...