Общество

РАВНОАПОСТОЛЕН СВЕТЕЦ

На 2 май 2016 г. България и българските диаспори по света честваха паметта на Св. ЦАР БОРИС-МИХАИЛ ПОКРЪСТИТЕЛ на българите.

По време на своето продължително царуване от 852 г. до 889 г. княз Борис извършил значителни промени в политическия и духовния живот на страната.

През 864 г. се покръстил и въвел християнството като официална религия в Българската държава.

Плод на неговата културна политика е въвеждането на старобългарския език и писменост в богослужението и в държавния живот, и създаването на първите книжовни и просветни средища.

Той посрещнал радушно в ПЛИСКА Кирило-Методиевите ученици КЛИМЕНТ, НАУМ и АНГЕЛАРИЙ и им създал благоприятни условия за книжовен труд и за подготовка на кадри за нуждите на църквата.

Цар Борис починал на 2 май 907 година. Той е наречен РАВНОАПОСТОЛЕН СВЕТЕЦ, защото неговото дело в България и на Балканите може да се равнява на делото на първите апостоли.

ИЗТОЧНИК: VESTI.bg

boris

Добавить комментарий

Комментировать...