Общество

Районно методическо обединение на преподавателите по българистични дисциплини

В Теоретическия лицей «ИВАН ВАЗОВ», град Тараклия, се проведе заседание на методическо обединение на учителите по българистичните дисциплини от район Тараклия на темата: «Организация на обучението по български език и литература в учебните заведения на район Тараклия за учебната 2018 – 2019 година».

Учителите от градовете Тараклия и Твардица, както и от селата с предимно българско население: Кортен, Кайраклия, Горна Албота, Новосьоловка, където се преподават дисциплините български език и литература, история, култура и традиции на българския народ се бяха събрали в библиотеката на лицея. Д-р Мария ДЕЛИБАЛТОВА, методист по български език и литература в Управлението по образование, култура и изследвания при районния съвет на Тараклия, запозна учителите с методическите препоръки от страна на МОН — Р Молдова, свързани с преподаването на предмета «български език и литература» в учебните заведения за учебна 2018 – 2019 година. Тя направи също отчет за извършената работа през изтеклата 2016 – 2017 учебна година и представи на своите колеги план за работата на районното методическо обединение на учителите-българисти за учебната 2017 – 2018 година. . Д-р Делибалтова отдели специално внимание върху подготовката на учениците за районната и републиканската олимпиади, като подчерта, че конкуренцията е огромна и трябва да се работи с надарените деца още от септември. Друг акцент в изложението на методиста беше поставен върху обема на домашната работа, и върху това, че е необходимо тя да бъде предварително обяснявана в класната стая. Според нея учениците трябва да се улесняват, а не да се натоварват допълнително.

Освен това д-р Делибалтова изказа благодарност на неправителствената организация «Български дух» в лицето на Олег Касъх и Александър Боримечков, които намериха средства за децата, спечелили първите места на районната олимпиада и ги заведоха на връх Шипка на 3 март тази година.

Представените материали бяха обект на оживена дискусия от страна на участниците в заседанието.

В края на заседанието бяха поздравени по повод рожденните им дни Светлана ДЕРМЕНЖИ от Теоретичния лицей «Паисий Хилендарски» в с. Кортен и Светлана ДАРМАНЧЕВА от Теоретичния лицей «Иван Вазов» в гр. Тараклия от името на районното управление по образование, култура и изследвания и от участниците в заседанието на районното методическо обединение.

Като заключителен етап на мероприятието беше представен алманаха «Бесарабски гердан», в който са включени творби както на утвърдени автори от Бесарабия, така и на начинаещи творци от Молдова, Украйна и България.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Газета «Свет»

Добавить комментарий

Комментировать...