Общество

ПРАЗНИКЪТ НА КНИЖОВНОСТТА В УНИВЕРСИТЕТА

24 май не е само пролетен ден, целият облян в светлина – естествена и в душата ни. Както не е само цветен и пъстър от най-различни цветове. Той е и празник на БУКВИТЕ, на българската култура и просвета, на българо-славянската писменост.

В този ден ние прославяме делото и саможертвеността на равноапостолите светите братя КИРИЛ и МЕТОДИЙ, на техните ученици и следовници, на съвременните учители и педагози, на всички, които неуморно работят за българската кауза, за книжовноста българска да пребъде СЛОВОТО, да ни огрява неговата СВЕТЛИНА.

Тараклийският държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК» е все още млад в своите без малко 12 години, но вече утвърдился като научен, културен и методичен център, познат е със своите дела и свершения по целия свят. А 24 май – празникът и на просветата, и на културата, и на книжовността, които идват от древността, е много любим и тачен в този ХРАМ НА ЗНАНИЕТО И ДУХОВНОСТТА.

В навечерието на този празник – всенароден в България и приемащ все по-голям мащаб и в Молдова, в редица негови учебни заведения, в УНИВЕРСИТЕТА в Тараклия се състоя тържество по този много приятен случай. За светите братя Кирил и Методий и техните ученици — книжовници и просветители, за университетските преподаватели и ученолюбивата студентска младеж слово произнесе ректорът на Тараклийския държавен университет «Григорий ЦАМБЛАК» д-р Мария ПАСЛАР. Редица преподаватели и студенти в нашата АЛМА МАТЕР бяха наградени с дипломи във връзка със светлия и от народа любимия празник.

В обширната концертна програма студентите от различните факултети и курсове показаха пред своите и гостите таланта си и любовта към народната песен и към танцовото изкуство, към живото слово, което носи и знание, и душевна наслада, и радост във всекидневния живот.

Живо е делото на Кирил и Методий, на учениците им Климент, Наум, Сава, Ангеларий, на неизброимите им последователи, които и до ден днешен имат своите следовници.

   ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...