Общество

ПОУЧАВАЛ НАРОДА С ПРОСТИ И ЯСНИ СЛОВА

Св. Климент ОХРИДСКИ — първотворец на българската просвета, наука и культура

  На 27 юли 916 г. в ОХРИД приключва земния си живот Свети КЛИМЕНТ, най-видният подвижник на светите братя Кирила и Методия, увековечил делото им на българска почва. Той е пръв еписком на български език, учител и религиозен наставник на българския народ.

поучивал народа

След завръщането му от Моравия княз Борис Първи го посреща радушно и му поставя на разположение всичките средства на държавата си, за да успее.

Синът му Симеон ВЕЛИКИ го въздига в пръв еписком на български език.

Св. Климент ОХРИДСКИ е плодовит писател. Наричат го одухотворител на българската народност. Първотворецът поучавал народа с прости и ясни слова, «понятни дори и за най-простия българин» (архиепископ Теофилакт ОХРИДСКИ – приемник по епископска катедра).

Св. Климент Охридски е един от Светите седмочисленици на Българската православна църква – именно: Кирил, Методий, Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.

Поради огромния авторитет и заслуги към българщината е превърнат в патрон на Софийския университет — най-старото висше учебно заведение в България.

«НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР». Издателска къща «Иван ВАЗОВ», София.

Добавить комментарий

Комментировать...