Общество

ПАМЕТТА НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ Е ЖИВА

Още от най-ранното средновековие 11 май е определен за ден в памет на славянските първоучители КИРИЛ и МЕТОДИЙ, защото тяхното апостолско дело ги обединява в едно и те са равни по достоинство.

През ВЪЗРАЖДАНЕТО 11 май се утвърждава като важен ден от празничната система на българите – Ден на почит за светите братя Кирил и Методий.

На 11 май 1858 г. този ден е отпразнуван в Ески Загра (Стара Загора) с божествена служба и слово за делото и живота на Кирил и Методий.

От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли.

От 1916 г. се чества на един ден – само на 24 май, а от 1969 г. – само като светски празник.

Вчера, на 11 май 2016 г., Българската православна църква почете паметта на светите братя Кирил и Методий, а на 24 май се отбелязва празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослужението книги – т. нар. Изборно евангелие, Златоустовата литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), част и от Псалтира и Требника.

С глаголицата се слага началото на голямото просветно и книжовно дело на Кирил и Методий, а с превеждането на книги от гръцки на старобългарски език се полагат основите на старобългарския литературен език.

 

Добавить комментарий

Комментировать...