Общество

ПАМЕТНИК ОТ ЛУЧИ И БИСЕРИ…

На 22 септември 1921 година целият български народ оплаква кончината на Иван  ВАЗОВ, който в стихотворението си «ПАМЕТНИК» напълно оправдано казва за себе си:

Не на стъгда многолюдна моя

паметник надменно е изправен,

 не от бронза, не от мрамор тоя

паметник нетленен е направен.

Той излян е от неща по-трайни:

от лучи и бисери, но скрити,

пръснати невидими, незнайни

на три поколения в душите.

  «НОВ  БЪЛГАРСКИ  КАЛЕНДАР», ИК  «Иван  Вазов»  ЕООД

С този календар, както и с календарите на проф. д-р Камен КАЛЧЕВ, на д-р Николай КУРТЕВ и Анна  МАЛЕШКОВА, «Славянски календар на Славянското дружество в България, «Православен наръчник», (издателство  «Данграфик», Варна, 2011 година), «Календар. Празници, обреди и обичаи» (Одески центр за българска култура в Болград) и други, искаме да възстановим спомена за личности и събития, които незаслужено бяха забравени или за  тях малко се знае.  Това е опит да бъде върната премълчаваната истина в българския исторически календар, да научим повече за действителните факти от епохите и времената на миналото най-вече в Бесарабия (Молдова и Украйна) и  в България – нашите родина и прародина.

Иван Вазов

Добавить комментарий

Комментировать...