Общество

Николай Минков КАУФМАН

На 23 септември 1925 г. в гр. Русе е роден професор Николай Минков КАУФМАН – изтъкнат музикален фолклорист и изследовател в Р България.
Голяма част от неговото творчество е посветена на проучвания върху народната песен на молдовските и украинските българи.
Като най-красив венец на неговото отношение спрямо песенното творчество на бесарабските и таврически българи може да се квалифицира двутомникът «НАРОДНИ ПЕСНИ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ УКРАИНСКА ССР И МОЛДАВСКА ССР», София, 1982 г.

КАУФМАН

Добавить комментарий

Комментировать...