Общество

Национална програма ,,Роден език зад граница”

Националната програма  ,,Роден език зад граница” е проект, спонсориран от Република България, който цели да подпомогне изучаването на българския език, литература, история и география от ученици с български етнически произход от 1. до 12. клас. Този проект създава условия за популяризиране на българския език и културно-историческото наследство, а също и подобряване на условията за осъществяване на ефективни образователно-възпитателни дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхранение на националното самосъзнание, бит и култура.

В проекта са включени редица образователно-възпитателни дейности, насочени към изучаване на родния език и култура, подпомага извънкласните дейности (вокални групи, танцови и театрални състави), като им подсигурява български носии и музикални инструменти.

От няколко години Република Молдова се възползва от тази програма, като всяка година желаещите да участват в този проект през юни месец пишат и подават своите проекти до Министерството на образованието и науката на Република България.

Радва ме фактът, че учебните заведения в район Тараклия също се възползват и вземат активно участие в този проект, който им осигурява не само повече учебни часове за преподаване на българистичните дисциплини, но и за провеждане на различни извънкласни мероприятия. От нашия район участват следните учебни и културни заведения:

Теоретичен лицей „Христо Ботев” с. Валя Пержей (368 ученици); Теоретичен лицей „Св. Пайсий Хилендарски” с. Кортен (227 ученици); Училище по изкуства гр. Твардица (110 ученици); Клуб „Левски” гр. Твардица (101 ученици); Музикален колеж „Щефан Няга” (63 ученици); Гимназия с. Горна Албота (74 ученици); Гимназия с. Кайраклия (136 ученици); „Родолюбие” гр. Тараклия (115 ученици); Гимназия „Олимпий Панов” (315 ученици); Гимназия „Иван Инзов” (53 ученици); Гимназия гр. Тараклия (251 ученици); Районно училище за изкуства (150 ученици).

Или общо 1963 ученици участват в този проект, като общата сума, отпусната за закупуване на учебно-помощна литература, пособия, техника, костюми и музикални инструменти, както и за заплащане на лекторските часове за район Тараклия е 157078 лева (78539 евро).

В рамките на този проект ,,Роден език зад граница” на 15.11.2017 г. в гимназия гр. Тараклия се проведе извънкласно мероприятие, посветено на народните будители както от възраждането, така и от съвременността. Мероприятието беше организирано от Лилия Кирнева – учител по БЕЛ и Мария Тодорова – учител по химия.

Гости на мероприятието бяха Иван Стоянов – консул на Република България в Република Молдова, г-жа Капка Кръстева, директор на читалище «Български искрици» от гр. Добрич, г-н Димитър Боримечков – журналист, редактор на притурка «Светлина» към районния вестник «Свет».

Учениците коментираха делата на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски и Христо Ботев, като отделиха подобаващо място и на съвременните будители от гр. Таракилия (учители и културни дейци, хора на словото: Стефан Стоянов, Васил Калоев, Стефан Танов, Петър Кайряк и много други жители на града), които са стожери на българския дух. Всяка епоха ражда своите будители. Времето и историята не ги избират случайно, а ги създават тогава, когато има нужда от тях. В сценария бяха споменати и Петър Дериволков — първия директор на педагогическия колеж «Св.Св. Кирил и Методий», Василий Дериволков — учител по история, традиции и култура на българския народ в Тараклийския колеж. Николай Червенков — първият ректор на Тараклийския университет, Петър Кайряк — родоначалник — носител на награда от България: плакет «Отец Паисий Хилендарски» I степен и грамота за заслуги към българското образование. Истински будители, болеещи за българското са и Иван Боримечков, режисьор на театъра «Смешен петък», и Димитър Боримечков – журналист, редактор на притурка «Светлина» към районния вестник «Свет». Учениците отразиха и дейността на тяхната учителка по химия Мария Ивановна Тодорова, която е бивш директор на Тараклийския педагогически колеж-лицей «Св. Св. Кирил и Методий». Тя е истински будител и живее сред нас, възпитавайки учениците в гимназията на гр. Тараклия любов към българските традиции и българската духовност. Тя е удостоена с грамота и плакет «Отец Паисий Хилендарски» I степен.

Извънкласното мероприятие показа не само жизнеността на българския дух в гр. Тараклия, предаван от поколение на поколение и изразен от учениците в гимназия гр. Тараклия, тяхната обич и уважение към именитите им съграждани и сънародници от Молдова, ангажираността и отличната работа на преподавателите, но и новите възможности за личностна реализация на учители и ученици, които дава националният проект на Република България „Български език зад граница“.

Д-Р МАРИЯ ДЕЛИБАЛТОВА,

методист по БЕЛ при УОМС район Тараклия

Добавить комментарий

Комментировать...