Общество

Методическо обединение на българистите в район Тараклия

На 24 ноември в гимназията на с. Кайраклия според плана на УОМС, район Тараклия се състоя поредното заседание на методическото обединение на преподавателите по българистичните дисциплини на тема:

“Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователно — възпитателния процес в часовете по БЕЛ и ИКТБН”. В семинара участваха 17 учители от района. Ползотворна работа на участниците в семинара пожелаха Евгения Мандажи – началник на УОМС, гр. Тараклия и Надежда Димитрова, курираща българистичните дисциплини в РМолдова.

Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол. Българистите от гимназията споделиха своя опит с колегите си, като показаха два урока.

Светлана Касапова, начален учител в 3. клас показа урок по българска литература на тема: „Богатството на вълшебните приказки (Деветият брат”). Тя успя магически да въздейства както на своите ученици, така и на гостите на семинара с красотата и богатството на приказката. В своята работа преподавателката използва различни интерактивни методи, с които завладя вниманието на учениците. Те изказваха своето мнение относно героите на приказката. Учениците се представиха на високо ниво.

Тамара Чебанова, основен българист в гимназията, проведе урок на тема: «Видове сложни изречения в 6. клас». Тя показа класа и майсторство със своите ученици, използвайки иновативни методи на обучение. В хода на урока пролича, че нейните ученици системно работят с инвативните методи. Самата учителка постоянно търси различни начини, за да преподаде материала достъпно и запомнящо.

Учителите българисти от района споделиха своя опит, обсъждаха се мнения относно проблемите при преподаване на българистичните предмети, а също и учебното съдържание, което трябва да бъде на разбираем за учениците. За развитие на комуникативно-речевите умения е необходимо повече часове.

Семинарът на учителите-българисти от район Тараклия за пореден път доказа важността на изучаването на книжовния български език, чрез което учениците осмислят значението на родното, оценяват го и го пазят.

Благодаря на ръководството на гимназията – Нина Узун за гостоприемството и благоприятната атмосфера, а също и на всички ученици и участници, взели участие в семинара.

Д-Р МАРИЯ ДЕЛИБАЛТОВА,

методист УОМС, РАЙОН ТАРАКЛИЯ

Добавить комментарий

Комментировать...