Общество

Медиен форум в Молдова: политики на близостта

От 4–7 октомври 2017 г. в столицата на Република Молдова – Кишинев — се проведе тринадесета Световна среща на българските медии. Медийният форум бе под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна ЙОТОВА.

Официалното му откриване се състоя в Националния музей на историята на Молдова, след което бе представена фотоизложбата на Българската телеграфна агенция (БТА) «РОДЕНИ СВОБОДНИ».

В същия ден, 5 октомври, официалните гости на двете дружествени страни – Молдова и България, както и българските журналисти от целия свят, посетиха центъра на българската общност Тараклия.

Вицепрезидентът на Република България Илияна ЙОТОВА и президентът на Република Молдова Игор ДОДОН бяха тържествено и празнично посрещнати по български обичай – с хляб и сол и чаша вино.

В кабинета на председателя на района Кирил ТАТАРЛЪ се проведе делова среща, в която участваха официални гости на двете държави, бизнесмени, ректори на Великотырновския и Русенския университети ръководители и кореспонденти на български медии.

Районният управител Кирил ТАТАРЛЪ в цифри и факти запозна високите гости с успехите, плановете на бъдеще и проблемите, които са постигнати и тези, които предстои да бъдат решени.

Г-жа Илияна ЙОТОВА изказа задоволството си от срещите с държавните лица на Република Молдова и им благодари за политиката спрямо българската общност на републиката ни и, в частност, на Тараклийския район. Добрата новина е, че районът, в който предимно живеят българи, ще бъде запазен в резултат на предстоящата административно-териториална реформа.

Известният в Молдова историк доц. д-р Иван ЗАБУНОВ сподели: «За пръв път от последните години, пълни с тревоги и порушени надежди, на нашите лица се появи блясък, а в нашите сърца – вяра, че в България има от висок ранг политици, на които не им безразлична съдбата на една героична в историята ни общност, създала уникални условия за гарантирано перспективно запазване и развитие на българската идентичност.

Всички въпроси и решения от натоварената програма на визитата на Иляна Йотова свидетелства за стремежа й да помогне на българите в Република Молдова в най-различни области.

Именно с тези думи за съхраняването на Тараклийски район госпожа вице-президент на Република България защити честта на своята страна и достоинството на българите, живеещи извън нейните предели».

Президентът на Република Молдова Игор ДОДОН изказа своята позиция по този и други въпроси, като за пореден път гарантира запазването на района и правата на българското малцинство в републиката ни.

Вицепрезидентът на Република България и президентът на Република Молдова взеха участие и в церемонията по откриването на прес-центъра на БТА в кметството на гр. Тараклия. Това важно за нашия град събитие стана в рамките на тринадесетата световна среща на българските медии.

Генералният директор на БТА Максим МИНЧЕВ сподели: «Идеята за създаване на информационен център в Тараклия не е от днес. Всички сме доволни, че тази идея стана реалност. Този прес-център ще сближи българите в Молдова и в България.

В кметството в Тараклия бе установена компютърна техника и мебели, закупини със средства на България. По рано в Сърбия бе открит подобен прес-център на Българското информационно агентство».

Последната среща от програмата в Тараклия бе в Тараклийския държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК».

Пред професорско-преподавателския състав и студентите на университета официални речи произнесоха Илияна Йотова и Игор Додон, който каза, че той не е само президент на Република Молдова, а е и президент на българското малцинство в страната, в която ние живеем. Публиката в аулата на университета, а особено българите, бяха във възторг от тези думи на нашия президент.

След речите им настъпи дългоочакваният и тържествен момент – подписването на Споразумението за създаване на Международен консорциум в сферата на науката и образованието между Русенския университет «АНГЕЛ КЪНЧЕВ», Велико-Търновския университет «Св. св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ» и Тараклийския държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК».

Ректорът на Тараклийския държавен университет доц. д-р Мария ПАСЛАР изрази огромното си задоволство от подписването на това споразумение между двата български университета и университета в молдовската Тараклия, което ще даде нови шансове за развитието му в науката и образованието.

В следобедните часове на 5 октомври официалните делегации на Молдова и България, както и журналистите от цял свят, отпътуваха за Кишинев. А във вечерните часове в Bristol Central Park Hotel Chisinau се състоя прием на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Молдова, Н. Пр. г-н Петър ВЪЛОВ, в присъствието на Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България.

На 6 и 7 октомври 2017 г. продължи тринадесетата Световна среща на българските медии, в която участваха и медиите от гр. Тараклия.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...