Общество

Изпити за обучението във вузовете на България

На 28 юни се състоя кандидатстуденският изпит за желаещите да следват по 103- постановление на Министерския съвет на Р България в български висши учебни заведения. Тази година кандитатстудентската кампания и провеждането на изпита бяха организирани от Управлението на образованието, младежта и спорта на район Тараклия, а самият изпит беше в гимназия „Иван Инзов” гр. Тараклия.

Кандидатстуденският тест включваше 40 тестови задачи (въпроси по български език, литература и история на България). Времето на провеждане на изпита беше два астрономически часа. За предстоящата учебна година бяха предвидени от Министерството на образованието и науката (МОН) на Р България 100 места в различни университети за студенти с български произход от Молдова. За съжаление обаче кандидатите бяха много по-малко от местата – явиха се общо 70 кандидата.

Най-много кандидати имаше за специалностите: медицина, туризъм, международни икономически отношения. Комисията за приема на кандидатстудентите включваше експерти на МОН, представители на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) и посолството на Р. България в Молдова. Това бяха: Венко Божанов – главен експерт в МОН, Антоанета ГЕРГИНОВА – главен експерт в МОН, Веселина ПАУНОВА – главен експерт в МОН, Тодор ВАНЧЕВ – главен експерт в МОН, Елизабета БОЯНОВА – младши експерт в МОН, Светлана КАРАДЖОВА — главен специалист от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) и Георги ЙОВКОВ – съветник по въпросите на образованието и културата от Посолството на Република България в Република Молдова. Комисията отговори на всички зададени въпроси относно класирането и записването на студентите и обяви, че стипендията на бъдещите студенти е 150 лева.

Благодаря на директора на гимназията Елена ЧОБАНУ, която се отзова за провеждането на изпита в гимназията, а също и на Евгения МАНДАЖИ – началник на УОМС район Тараклия за организацията и комфорта както на учениците, така и на родителите.

Д-Р MAРИЯ ДЕЛИБАЛТОВА-СТОЯНОВА,

МЕТОДИСТ ПО БЕЛ

УОМС район Тараклия

Добавить комментарий

Комментировать...