Общество

ГОСТУВАХА НИ ПРИЯТЕЛИ ОТ БУРГАСКО

Културно-образователните връзки между Р Молдова и Р България стават все по-широки, трайни и задълбочени. В потвърждението на добрите и приятелски отношения между двете страни е и гостуването в Тараклия и района на сем. Донка и Валери ВЪЛЕВИ от Бургаско.

  По българското Черноморие те развиват хотелиерство. А нашия край посетиха с цел заздравяването връзките между прародината ни – България и родината ни – Молдова.

По време на своето пребиваване в Тараклия Донка и Валери ВЪЛЕВИ направиха дарение на районната публична библиотека – стотици тома художествена литература. Директорката й Надежда ТАНОВА изрази дълбока благодарност на гостите за добрия им жест и им оказа съдействие по-дълбоко да се запознаят с историята и културата на родния ни град Тараклия, както и на района.

Донка и Валери Вълеви посетиха Музея за културно наследство в гр. Тараклия и Народния театър «СМЕШЕН ПЕТЪК». Тези двете културни институции в центъра на българите в Р Молдова, както, всъщност, и другите ни придобивки, предизвикват все по-голям интерес у нашите гости от България.

Валентин КУЛИНСКИЙ, директор на музея за културно наследство в гр. Тараклия, и сътрудниците му Петър МАЛАК и Василий ШАПОШНИКОВ запознаха нашите приятели с историята на града ни и с хилядите експонати и документи – с материалното и духовното наследство на тараклийци.

Иван БОРИМЕЧКОВ, главен режисьор на българския театър «СМЕШЕН ПЕТЪК», разказа на нашите гости за създадените от него институции – Народното читалище «ОЛИМПИЙ ПАНОВ» и за театъра, който изнася на сцената спектакли от българска класика и съвременни автори. Той каза също, че в Тараклия се съхраняват и развиват българските традиции и обичаи, песните и танците.

Донка и Валери Вълеви останаха доволни от срещите им с българите в Тараклия, Кайраклия, Кортен и Твардица и занапред ще оказват всякаква помощ на своите сънародници от Молдова, най-вече от нашия район. Те признаха, че са свързани с нас кръвно и духовно, а тази връзка ще е за целият им живот.

Нека изразим огромната си благодарност и на г-жа Нина ТОПАЛОВА-ДИМОВА, секретар на Българската община в Р Молдова, за съдействието и организацията й на срещите с българите в Тараклийско, за себераздаването и душевната й топлота и сърдечност.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...