Общество

Думи за поетическото творчество на Нико Стоянов

На 9 януари 2018 година почитателите на българската бесарабска поезия със стихове и слово отбелязаха годишнината на известния и любим поет Нико СТОЯНОВ.

В деня, когато той навърши 71-а години, в училищата и библиотеките, както и в литературните клубове на район Тараклия, се проведоха часове за неговото поетическо творчество, а също и вечери с четене на стихове на Поета и думи за написаното от него.

В театъра на бесарабските българи «СМЕШЕН ПЕТЪК» и в градската библиотека № 2 в гр. Тараклия бяха организирани и проведени поетически вечери. В тях активно участие взеха актьорите на българския театър, библиотекари, учители, поети и писатели от литературния клуб «ВДЪХНОВЕНИЕ».

В уютната и топла репетиционна зала на Мелпомената ни поетът Димитър Боримечков разказа за достойния живот и талантливото перо на своя приятел Нико СТОЯНОВ. За родения в с. Нова Ивановка Българска на Одесчината на 9 януари 1947 година, който е намерил втори дом в столицата на Молдова – Кишинев.

Тук той се проявява като публицист и редактор на първия български вестник в Бесарабия (Молдова и Украйна) «РОДНО СЛОВО», първият му брой на който излиза на 7 август 1988 година. В това първо по рода си периодично издание, както сам призна водещият литературната вечер Д. Боримечков, нашият земляк е публикувал своите първи публикации, стихове, новели, миниатюри. Редактирани с лека намеса на по-старшия брат по перо Н. Стоянов, по-голямата част от тях впоследствие видя бял свят и в книги: «Вселена на откровения» — лирична проза за деца и стихосбирката му «Синята далечина». Отпечатани в българското издателство «РОДНО СЛОВО» с директор на същия Нико Стоянов, те заемат своето място в градската библиотека № 2, в която аз работя като библиотекар.

Тараклийският публицист и поет също сподели, че в излизащата през 1986 и 1987 г. литературно-публицистичната страница на български език «ПЛАМЪК», а после – «ДРУЖБА», за която той отговарял, голяма помощ в израстването му и в редактирането на материалите му е оказвал с «две въздишки» по-големият Нико Стоянов. Той е оказвал голямо влияние и приятелска помощ и на другите бесарабски български поети, като, например, на Таня ТАНАСОВА-ТОДОРОВА, родена в с. Валя Пержей, на Георги БАРБАРОВ от Кортен, на творците на изящното слово Михаил БЪЧВАРОВ-БОНДАР, Владимир КАЛОЯНОВ и др., които г-н Стоянов морално и творчески подкрепял и им давал кураж.

След тази богата информация за живота и творчеството на Нико Стоянов дойде момента на Нейното величие Поезията.

В градската библиотека № 2 в същия ден бе разгърната изложба от книги, снимки, вестници, които разказват за Н. Стоянов и неговото литературно творчество, за редактора и съставителя на първата цялостна антология на българската бесарабска поезия, за талантливия творец и неговата голяма любов към хората, на които е посветил своите стихове и своята душевност. Димитър Боримечков разказа на учениците от гимназия «Олимпий Панов» за детската поезия на Нико Стоянов, за книгите му «БУКЕТ ЗА МАМА» и «ПРИ ИЗВОРА», от които прочете няколко стихотворения. Шестокласничката Ксения КАЙПАК също рецитира едно стихотворение от този автор, за който иска по-нататък да научи много повече и да обикне неговата поезия.

ЛИДИЯ КАРАМАЛАК,

БИБЛИОТЕКАР В ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА № 2

Добавить комментарий

Комментировать...