Общество

Бележити бесарабски творци в Световна енциклопедия

 

Иска ми се този материал да започна с едно писмо от бесарабската българка Анна МАЛЕШКОВА, автор и съавтор на документални и художествени книги за българите от Бесарабия и на съвременната Молдова.

«Есента винаги идва с преглеждане на резултатите за изминалото време. И при мен дойде, макар и с малко закъснение, една изключително приятна вест.

В поредният, втори енциклопедичен том «Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ» — биографический словарь — са включени 1720 статии. В този титаничен труд към бележитите бесарабски българи са причислени д-р Николай КУРТЕВ и Анна МАЛЕШКОВА от с. Валя Пержей, Тараклийско, Молдова. Благодаря на академик Михаил СТАНЧЕВ за включването с брат ми Николай в тази огромна световна енциклопедия. Тя е подготвена от Харковския национален университет «Василий КАРАЗИН». А е отпечатана в академичното издателство «Проф. Марин ДРИНОВ».

Първият том «Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ» (1711 — 2006) — статистический сборник – бе отпечатан през 2011 година. Авторът – проф. д-р Михаил СТАНЧЕВ – работи върху третия сборник от тритомното издание със заглавие «История городов и сел».

С няколко изречения допълвам кой е този човек, учен и общественик.

Проф. д-р Михаил Станчев е известен български учен-историк, дипломат и личност от голяма величина. Името му и трудовете му са добре познати в Русия, Молдова, Украйна, България, а също и в други държави по света, където живеят българи.

Работил е в Министерството на външните работи на Украйна, а също и в Посолството на Украйна в Република България. Академик е на Българската академия на науките (БАН). Награден е с ордени и медали от Русия, България и Украйна.

Понастоящем проф. д-р Михаил Станчев работи в Харковския национален университет «Василий Каразин», в който създава българско дружество «Проф. Марин Дринов», на което дълги години е председател.

Михаил Станчев е автор на книги и статии за бележития род Каразини и, в частност, за енциклопедичната личност Василий КАРАЗИН, наречен «украинският Ломоносов», който основава първото просветно министерство в Европа и е основател на Харковския университет преди повече от 200 години, който днес носи неговото име.

«Василий Каразин се ражда в с. КРУЧИК, сегашна Харковска област. А основаният от него университет дава трима Нобелови лауреати – академиците ЛАНДАУ, МЕЧНИКОВ и украинеца С. КУЗНЕЦ. В Харковския университет са се учили Менделеев, БЕКЕТОВ… А почетни доктори са били ГЬОТЕ, ХУМБОЛТ и други световноизвестни личности», е казал М. Станчев в интервюто «Родът КАРАЗИНИ – бележит род» на журналиста Д. Боримечков (в. «РОДЕН КРАЙ» — Одеса, Украйна – бр. 4, 22 януари 2005 г.).

С тази си научна и издирвателска дейност професорът Михаил Станчев става енциклопедична личност и световно известен учен-историк. Той е духовен водач, талантлив публицист, автор на книги за просветителя и издателя Георги БАКАЛОВ, за политика и държавника Кръстю РАКОВСКИ, на стотици и стотици статии и биографии за българите в Русийска империя и Съветския съюз, в страните на Балтия и СНГ за периода от около 300 години (1711 – 2006).

Роденият в Казахстан, но смятащ за своята родина Молдова и своето родно село Кортен в Буджака, Михаил Станчев години наред живее и се труди в българската столица София, а сега продължава своята преподавателска и научна дейност в Харковския университет «Васил Каразин», където преди десетилетия е започнал своята кариера.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Добавить комментарий

Комментировать...