Общество

АКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

На 31 юли 1989 г. в гр. Одеса, Украйна, излиза брой първи на вестник «РОДЕН КРАЙ», подготвен от група инициативни родолюбци като притурка към Одески областен вестник.

Първи редактор е публицистът Иван КОНДОВ. Следва го журналистът Афанасий ГАЙДАРЖИ. От м. април 1995 г. за главен редактор е назначена голямата родолюбка Дора КОСТОВА.

Днес вестникът и неговият екип печелят многобройни награди за актуални журналистически материали, активно участват в обществения живот на Украйна.

На страниците на «Роден край» се публикуват актуални новини, материали за известни и обикновени хора, както и за творчески постижения на потомци на преселниците.

Вестникът живее с радостите и болките на българите, живеещи далеч от своята прародина.

Източник: «НА ТОЗИ ДЕН В БЕСАРАБИЯ» — исторически календар. Издателска къща «ЖАЖДА», Сливен, 2007.

роден край

Анна МАЛЕШКОВА,

Николай КУРТЕВ

Добавить комментарий

Комментировать...