Общество

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

Денят на братята КИРИЛ и МЕТОДИЙ се празнува за първи път в Пловдив през втората половина на XIX век и се превръща в част от борбата за българско училище.

  Константин КИРИЛ ФИЛОСОФ (826 – 869) е създател на славянската глаголическа азбука. Той произхожда от висшите кръгове на византийската аристокрация, завършва Магнаурската школа в Константинопол, участва в множество държавни политически мисии. Участва в религиозни диспути във Венеция и Рим за правото на богослужение на роден език за всички народи. Умира и е погребан в Рим.

МЕТОДИЙ (815 – 885) е бил управител на славянско княжество близо до Солун, но по-късно изоставя светската служба и става монах в манастир в Олимп. След смъртта на брат си Константин остава сам – «да оре нивата». Ръкоположен е за епископ в Панония и до края на живота си превежда на славянски библейски книги.

След смъртта му учениците им намират достоен прием в България. Тук те създават българските книжовни школи. Климент ОХРИДСКИ адаптира сложната глаголица и създава азбука, която знаем днес като кирилица.

В България 24 май е обявен за национален празник в чест на светите братя. Празнува се от ученици и от целия народ.

В Молдова и, в частност, в Тараклийския район, Денят на българската култура и просвета и на българо-славянската писменост отдавна е станал традиционен и любим от всички славянски народи и группи, в това число и от българи. А центровете на тържествата са: Тараклийският държавен университет «ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК», средното училище «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» и българската библиотека «ХРИСТО БОТЕВ» в Кишинев, училищата в селата с предимно българско и украинско население, обществените български организации…

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ЧЕСТИТ ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

Добавить комментарий

Комментировать...